За нас

„МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД е специализирана основно в дейности свързани с проучване и проектиране на всички видове сгради и градоустройствени планове, проектиране на интериори, маркетингови проучвания на недвижими имоти, консултантски услуги в областта на строителството, възстановяване на изгубени строителни книжа, административно обслужване на проектирането, включително организация и управление на проекти.

Управлението на проектите включва съставяне на задания за инвестиционни проекти, управление на процеса по създаване на проектантския продукт и контрол върху неговото качество, координация и връзка в рамките на проектантския колектив, управление на договора, управление на задължителните процедури по съгласуване на всеки инвестиционен проект, авторски надзор, съставяне, оформяне и съхранение на екзекутивна документация, краткосрочна и извънредна помощ по време на строителството и други.

В цялостната си дейност, при спазване на действащите в страната нормативни разпоредби, „МИА АРХИТЕКТИ“ следи максимално за опазване интересите на Инвеститора.